Renare miljö
Städföretaget MiljöRenen sticker ut i branschen då de har fokus på miljö och hälsa. De tänker långsiktigt och använder miljövänliga produkter vilket även är bra för de anställdas och kundernas hälsa.
När företaget MiljöRenen AB grundades fanns en vision. Istället för att använda traditionella kemikalier vid lokalvården har de valt att endast använda miljövänliga produkter. De anställdas hälsa är viktig för MiljöRenen.
- Mår de anställda bra och inte stressas av för hög arbetsbelastning gör de också ett bra jobb. De produkter vi använder gör städningen lättare och vi satsar mycket på friskvård, så som massage och näringstillskott. Eftersom våra anställda får känna sig involverade och omhändertagna är sjukskrivningarna mycket låga, förklarar Helen Fallesen.
-
MiljöRenen åtar sig stor-, kontors-, jour-, flytt- och trappstädning samt golvvård och fönsterputsning. De anpassar sig efter kundens städbehov och lämnar en ”Nöjd kund garanti”. MiljöRenen går alltid att kontakta per telefon och är inte kunden helt nöjd med något kommer det personal ut och åtgärdar det som behöver göras.
- De anställda vet att de är vårt ansikte utåt och de gör sitt absolut bästa för att kunderna ska känna sig trygga och känna förtroende för oss, säger Helen.
-
MiljöRenens kundkrets finns i dag i Storstockholm men företaget vill gärna expandera i Mälardalen. De samarbetar gärna med företag som också har samhälls- och miljötänkande.
Planen är också att alla bilar som används inom företaget ska vara miljövänliga. De verkar också för att öka miljömedvetenheten hos sina kunder, och för att få dem att förstå att det på lång sikt är mer lönsamt att tänka miljömässigt. Den personliga kontakten är mycket viktig så MiljöRenen skickar inte bara offerter utan besöker alltid alla tilltänkta kunder för att på plats kunna förklara sitt koncept.
MiljöRenens slogan är ”Vi ger allt vi har i allt vi gör Rent och Helhjärtat!”.

Miljörenen

Bransch:
Städ

Telefon: 08-97 58 73


Email:
Helen.fallesen@comhem.se

Hemsida:
www.miljorenen.se

Adress:
Miljörenen
Hasselstigen 44
14171 Segeltorp

| 13 SENASTE FÖRETAGEN